UDŹWIG:  8 t
WARIANTY: AL 34-AL 41
OBSŁUGIWANE DŁUGOŚCI KONTENERÓW:
3300-5300 cm
MASZA URZĄDZENIA: 1000-1080 kg