UDŹWIG:  12 t
WARIANTY: AL 37-AL 46
OBSŁUGIWANE DŁUGOŚCI KONTENERÓW:
3500-5800 cm
MASZA URZĄDZENIA: 1200-1250 kg