UDŹWIG:  9,6 t
WARIANTY: AL 34-AL 41
OBSŁUGIWANE DŁUGOŚCI KONTENERÓW:
3300-5300 cm
MASZA URZĄDZENIA: 1020-1100 kg